Hou-Vast

Onderzoek, Training, Coaching
 
Neem contact opOver ons

Onderzoek, Training & Coaching

Waar alle verandering onveranderlijk is en onzekerheid permanent…..is Hou-Vast nodig.

Individuele coaching

 

In-company trainingen

 

Werkgever

 

Hou-Vast

 
Coaching is er op gericht om mensen vanuit de wisselwerking tussen inzicht en gedrag binnen de veranderingsmogelijkheden in positieve zin te laten bewegen

Willem Gunzeln

Willem Gunzeln  (1955), heeft HEAO Commerciële Economie gestudeerd en werkte in diverse management en directiefuncties in de uitzendbranche, beveiligingsbranche en de grafische industrie.
Bouwde de afgelopen jaren als coach van eigen teams en debat-trainer de nodige affiniteit op met het geven van trainingen. Tevens is Willem stemacteur. In zijn vrije tijd opent met De MOT verhalen vertellen een aantal keren per jaar de deuren van Huis te Zaanen voor een breed publiek. 

Tot slot is Willem begaan met autisme en stelt hij jaarlijks Huis te Zaanen beschikbaar voor de zogenaamde “Light it up blue”, waarin aandacht en begrip wordt gevraagd voor mensen met een autistische beperking.

Competenties: 

  • Analytisch
  • Betrokkenheid
  • Diplomatiek
  • Enthousiast
  • Onderhandelen
  • Presenteren
  • Sociabiliteit
 

De nieuwsgierige Krekel

 De krekel was zo nieuwsgierig naar wat hij nu eigenlijk voelde, ergens binnenin zich, dat hij zich binnenste buiten keerde om erachter te komen. Het was aan de rand van het bos, vroeg in de ochtend. De lijster werd juist wakker en wist niet goed of hij nog droomde en de leeuwerik viel bijna uit de lucht van verbazing, want daar, in het natte gras, in de milde ochtendzon, onder veel gesjirp en gehijg, duwde de krekel zijn binnenste naar buiten, terwijl zijn buitenste naar binnen verdween. De lijster vloog naar beneden en even later kwam ook de mier uit het struikgewas tevoorschijn, waar hij naar zoethout had gezocht. “Hoe bestaat het!” zei de mier. “Hallo!”Plotseling hoorde zij heel zacht van binnen uit de binnenste buiten gekeerde krekel een stem. “Ben jij dat krekel?”, vroeg de mier. “Ja”, zei de stem. “Wat doe je daar?” “Kunnen jullie mijn gevoel zien?” “Je gevoel?” “Ja, jullie weten toch wel wat gevoel is? Het moet daar ergens zitten”. “Zie je wat?”, vroeg de mier aan de lijster. “Waar moet ik op letten?” “En mijn gedachten?”, vroeg een gesmoorde stem. Weer bekeken de mier en de lijster de binnenste buiten gekeerde krekel, haalde hun schouders op en zeiden: “Nee”. “O”, zei de stem. “Wat zien jullie dan wel?” “Ja”, zei de mier, “Hoe moet ik dat zeggen. Het lijkt nergens op”. “Maar misschien is dat mijn gevoel wel”, zei de stem.

uit: Misschien wisten zij alles. Toon Tellegen   

 

Contact

Hou-Vast Onderzoek, Training & Coaching 

Orionweg 1
2024 TA Haarlem

Telefoon

023 - 5310 219
06 - 546 77 021

Email

info@houvast.nl